Kotikylän puheterapia on kodikas ja lämminhenkinen kahden puheterapeutin työyhteisö.
Toimintamme lähtökohtana on perheen toiveiden ja tarpeiden huomioiminen sekä lapsen vahvuuksien tukeminen. Puheterapiassa haluamme antaa lapselle onnistumisen kokemuksia hyväksyvässä ilmapiirissä ja kannustaa lasta pienin askelin kohti uusia taitoja.

Asiakkaamme ovat lapsia ja nuoria, joilla on esimerkiksi kielellinen erityisvaikeus (SLI), haasteita vuorovaikutuksessa, tai kehitysvammaisuudesta johtuvia kielen ja kommunikoinnin vaikeuksia. Asiakkaillamme voi olla myös puhemotorisia pulmia sekä syömisen vaikeutta.

Teemme vastaanotto-, koti-, koulu- ja päiväkotikäyntejä. Viihtyisä vastaanottomme sijaitsee Espoon Olarissa, hyvien kulkuyhteyksien päässä.

Toimimme Kelan puheterapian palveluntuottajina (ks. www.kela.fi). Lisäksi meillä on sopimukset Espoon kaupungin sekä HUSin kanssa.


Terapeutit:

Anu Heikkinen
Puheterapeutti, FM
Puh 045 1091680
anu.heikkinen@kotikyla.eu
(toiminimi Puheenpursi)

Työkokemus: Olen työskennellyt puheterapeuttina moniammatillisissa kuntoutustiimeissä
sekä kunnallisella että yksityisellä puolella.


Täydennyskoulutus: mm. OPT (Oral Placement Therapy 1 ja 2; Feeding Therapy; Apraxia);
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus; PRT. Lisäksi olen suorittanut erityispedagogiikan
perusopinnot sekä kasvatustieteen opintoja.

Tanja Pietarkivi
Puheterapeutti, FM
Puh 050 3655276
tanja.pietarkivi@kotikyla.eu
(toiminimi Tanja Pietarkivi)


Työkokemus: Olen työskennellyt puheterapeuttina kunnan moniammatillisissa tiimeissä, mm.
kehitysvammaisten kuntoutusyksikössä ja lasten terapiapalveluissa, sekä yksityisellä puolella.


Täydennyskoulutus: mm. OPT (Oral Placement Therapy 1 ja 2; Feeding Therapy; Apraxia);
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus; PRT. Lisäksi minulla on äidinkielen ja kirjallisuuden
sekä S2-opettajan pätevyys ja usean vuoden työkokemus opettajana.Toimipaikan yhteystiedot:
Maapallonkatu 3, 02210 Espoo